مجسمه سازی و نقش برجسته فعالی - مجسمه علی اکبر دهخدا
+ نوشته شده توسط محمد تقی فعالی در دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ و ساعت 17:5 |