مجسمه سازی و نقش برجسته فعالی - مجسمه علی اکبر دهخدا
+ نوشته شده توسط محمد تقی فعالی در دوشنبه نهم مرداد 1391 و ساعت 17:5 |